środa, 11 kwietnia 2007

zrzeczenie się użytkowania wieczystego (c.d.)

Aby w pełni odpowiedziec na pytania powstałe na tle postanowienia SN z dnia 24 sierpnia 2005 r. (II CK 34/05)* nalezy zwrocic uwage na następujace orzecznictwo SN w tym zakresie: uchwała z 8.09.1992 r., III CZP 89/92, wyrok z 31.01.2002 r., IV CKN 1325/00 (niepubl.), uchwała (7) z 8.12.2004 r., III CZP 47/04, wyrok z 4.11.2005 r., V CK 784/04 oraz uchwała z 19.05.2006 r., III CZP 26/06.

Polecam w szczegolnosci ostatnia z wymienionych uchwal**, w ktorej sad przekrojowo omowil zagadnienie zrzeczenia sie prawa uzytkowania wieczystego i podjal uchwale o nastepujace tezie:
zrzeczenie sie przez osobe fizyczna prawa uzytkowania wieczystego powoduje wygasniecie tego prawa. Sad Najwyzszy opowiedzial sie tym samym za stosowaniem w drodze analogii art. 246 kc, zamiast art. 179 par. 2 kc.

*patrz: post z 8. marca;
** sprawozdawca: SSN K. Pietrzykowski;

wtorek, 10 kwietnia 2007

zrzeczenie sie uzytkowania wieczystego - projekt ustawy (c.d.)

Obecnie senat pracuje nad projektem ustawy uchwalonym przez sejm o zmianie ustawy - kodeks cywilny (dalej: kc) oraz niektorych innych ustaw (kodeksu postepowania cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomosciami (dalej: ugn), ustawy o gospodarce nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (dalej: ugnrSP) oraz prawa o notariacie). W projekcie tym zawarto dwie glowne zmiany: pierwsza dotyczy uchylonego art. 179 kc, druga art. 442 kc (o tej zmianie kiedy indziej!).

Wlasciciel nieruchomosci bedzie mogl zrzec sie wlasnosci nieruchomosci w taki sposob, ze zlozy "zaproszenie do zawarcia umowy przekazania wlasnosci nieruchomosci" gminie wlasciwej ze wzgledu na polozenie przedmiotowej nieruchomosci. Jezeli gmina w przeciagu szesciu miesiecy nie zlozy oferty zawarcia umowy przekazania zrzekajacemu sie albo gdy zlozy oswiadczenie woli w formie pisemnej o tresci, ze takiej oferty nie zlozy - wlasciciel nieruchomosci moze sie jej zrzec - jednostronna czynnoscia prawna - skladajac odpowiednie oswiadczenie w formie aktu notarialnego (stad zmiana uregulowan notarialnych).

Nieruchomosc, ktorej wlasciciel sie zrzekl - staje sie wlasnosci Skarbu Panstwa. Obciazenia na takiej nieruchomosci nie wygasaja, a odpowiedzialnosc za nie ponosi nowy wlasciciel - Skarb Panstwa.

W zwiazku z powyzszym dodano art. 233(1), w ktorym uregulowano zrzeczenie prawa uzytkowania wieczystego. Oswiadczenie o zrzeczeniu sie tego prawa skladane jest wlascicielowi nieruchomosci w formie aktu notarialnego. Konstytutywny dla wygasniecia praw, wg projektu, jest fakt wykreslenia prawa uzytkowania wieczystego z ksiegi wieczystej.

Uzytkownik wieczysty musi uzyskac zgode wierzyciela hipotecznego, jesli na jego prawie ustanowiona zostala hipoteka, aby zrzec sie swego prawa. Sankcja nie zostala wskazana wprost w przepisie, ale wydaje sie, ze zrzeczenie bez zgody bedzie bezskuteczne do czasu jej uzyskania. Zgoda powinna byc rowniez udzielona w formie aktu notarialnego - zgodnie z art. 63 par. 2 kc, gdyz art. 233 (1) par.1 zd.2 zastrzega taka forme dla oswiadczenia o zrzeczeniu sie (por. art. 73 par.2 zd.1 kc).

W ksiedze trzeciej Zobowiazania zostal dodany tytul: "przekazanie wlasnosci nieruchomosci gminie": art. 902(1) - 902(3), ktore reguluja umowe przekazania:

1. umowa przekazania wlasnosci nieruchomosci - to umowa jednostronnie zobowiazujaca, na podstawie ktorej dotychczasowy wlasciciel nieruchomosci przenosi wlasnosc nieruchomosci nieodplatnie na gmine (umowa darowizny? - por. art. 888 oraz 889 kc);

2. wlasciciel nie odpowiada za wady (prawne i fizyczne?) przedmiotowej nieruchomosci (por. 892 kc dot. wad rzeczy darowanej);

3. gmina ponosi odpowiedzialnosc za obciazenia ustanowione na nieruchomosci; odpowiedzialnosc ta jest ograniczona przedmiotowo, gmina odpowiada jedynie z nieruchomosci (modyfikacja uregulowan dot. darowizny) - w wypadku zrzeczenia sie prawa na rzecz Skarbu Panstwa - odpowiada on w sposob nieograniczony;

Zostaja uchylone przepisy art. 16 ugn oraz 17b ust.3 ugnrSP.

Czekam na komentarze dotyczace powyzszej zmiany!

[projekt ustawy mozesz przeczytac m.in. na nastepujacej stronie: http://www.senat.gov.pl/k6/dok/dr/150/191.pdf ]